1798 - 1917 Rusland

1798 - 1917 Rusland


 

Efter Ordenen var nødsaget til at forlade Malta i 1798, blev den spredt rundt i Europa, hvor medlemmerne flere steder gentoptog deres virke som riddere, bl.a. i lande som Sverige, Tyskland, Frankrig, England, Danmark, Polen og Rusland.  Rusland blev et fristed for en stor del af Malteserridderne, da Zar Paul I var dem meget venligt stemt. Zar Paul I blev samme år valgt som ny Stormester med accept af pave Pius VI og af de fleste europæiske stater. Hermed startede et over 100 år langt kapitel i Ordenens historie under russisk protektion.

 

Efter revolutionen i 1917 blev Ordenen på ny spredt, men genopstod flere steder i den moderne historie i både Europa og nu også i USA.

 

Commandery Dagmar hører til den russiske gren.

 

Læs mere om den russiske del af vor historie på Det Russiske Storpriorat på Malta.


1798 - 1917 Russia

After the order was forced to leave Malta in 1798, it was scattered around Europe in countries such as Sweden, Germany, France, England, Denmark, Poland and Russia.  Russia became a sanctuary for a large part of the Maltese Knights, when Czar Paul I was the Knights very kindly voted. Czar Paul I was elected the same year as a new grandmaster with the acceptance of Pope Pius VI and of most European states. Now started an over 100 year-long chapter in the history of the rule under Russian patronage.

After the Revolution of 1917, the order again was scattered, but reappeared in the modern history of both Europe and now also in the United States.

Commandery Dagmar belongs to the Russian branch.

Read more about the Russian part of our history at the Russian great Priory in Malta. Link above.


H.M. Tzar Paul I