Hjem

Velkommen til den danske gren af Malteserriddernes Hospitalsorden.

Vi er en del af verdens ældste humanitære orden, som har arbejdet kontinueligt i mere end 900 år

til forsvar for troen og hjæp til trængende. Ordenens motto  

"Pro Fide - Pro Utilitate Hominum"  -  "For Troen - For Menneskers Vel"

danner rammen om ordenes liv.

Facebook:  Commandery-Dagmar-OSJ-Nordic-Priory


We are a part of the worlds oldest humanitarian Order, which has worked continuously for more than 900 years defending faith and support to the needy in the world. The motto “Pro Fide – Pro Utilitate Hominum” – “For Faith – For Service to Humanity”.

Udnævnelse af Æresmedlemmer af Commandery Dagmar.
Æresmedlemmerne Hanne og Thorkild Hagn-Meincke
Æresmedlemmerne Hanne og Thorkild Hagn-Meincke
Ridderskabet foran Skanderborg Slotskirke
Ridderskabet foran Skanderborg Slotskirke
Ridderskabet 2019.1a
Ridderskabet 2019.1a
Kong Peter II af Jugoslavien. Widepedia.
Kong Peter II af Jugoslavien. Widepedia.
Skanderborg Slotskirke.
Skanderborg Slotskirke.
Skanderborg Slotskirke. Klar til Investitur.
Skanderborg Slotskirke. Klar til Investitur.
Ordensbordet ved Investitur.
Ordensbordet ved Investitur.
Investitur, Commander Thorkild Hagn-Meincke
Prelate Niels Refskou læser Franz af Assisi's bøn.
Ridderslag Mette Møller
Ridderslag Mette Møller
Ridderslag Aage Terp
Ridderslag Aage Terp
Investitur 2018 Commander Thorkild Hagn-Meincke
Commander, Præst Heidi Torp og Sværdbærer.
Ridderskabet i Skanderborg Slotskirke.
Ridderskabet i Skanderborg Slotskirke.
Sommerkonvent 2018
Sommerkonvent 2018
Sommerkonvent 2019 Viborg Domkirke.
Sommerkonvent 2019 Viborg Domkirke.
Glade børn i Projekt Mælkebøtten på Grønland
Reflektioner Dame Mette Møller.
Reflektioner Dame Mette Møller.
Chev. Preben Holst underholder.
Chev. Preben Holst underholder.
Besøg i Stepping Kirke.
Besøg i Stepping Kirke.
Andagt ved Prelate Niels Refskou i Klosterkælderen.
St. Johns Co-Cathedral. Widepedia.
St. Johns Co-Cathedral. Widepedia.
Ordenshuset i Valetta, Malta
Ordenshuset i Valetta, Malta
Grand Masters Trone i Ordenshuset, Valetta, Malta
Grand Masters Trone i Ordenshuset, Valetta, Malta
Cypern. Wikepedia.
Cypern. Wikepedia.
Et af Vagttårnene på Malta.
Et af Vagttårnene på Malta.
Antvorskov Klosterruin. Widepedia.
Antvorskov Klosterruin. Widepedia.
Indgang til Sacre Infermeria.
Indgang til Sacre Infermeria.
Sacre Infermeria.  Wikepedia
Sacre Infermeria. Wikepedia
Infirmeriet i brug. Widepedia.
Infirmeriet i brug. Widepedia.
Malta, Valetta Grand Habour 1801. Wikepedia.
Malta, Valetta Grand Habour 1801. Wikepedia.