Projekter

PROJEKTER

Projekt Dåseringe/Project Canrings 2021.

Hermed en spændende og uddybende beretning om et af vore succes projekter gennem flere år. Klik på nedenstående link for at læse artiklen.

Hereby an exciting and in-depth report on one of our success projects for several years. Click on the link below to read the article.


Projekt Dåseringe/Projekt Canrings.


Kullorsuaq

I Kullorsuaq – en bygd i Vestgrønland – bor der ca. 450 mennesker, heraf 87 skolebørn. Den hastige ændring af leve- og erhvervsvilkår har betydet at grundlæggende orienteringspunkter  har ændret betydning, og dette er en stor udfordring for beboerne. Mange børn sendes i skole uden morgenmad. Dette påvirker selvfølgelig energi og evne til at modtage undervisning. Commandery Dagmar støtter skolen, således der bl.a. kan indkøbes havregryn, müsli, tørmælk, tørret frugt, æg, tørgær, rugmel og rugbrødsblandinger. Vi kan nu se, at støtte har medført en glædelig udvikling i den periode hvor nøden er størst: Når børnene har overskud til at relatere til hinanden og til lærerne, øges skolens mulighed for at forberede de kommende samfundsborgere. Betydningen af tilbuddet om to daglige måltider er af meget stor betydning.

Den lokale kommune yder støtte ved at betale løn til 2 lokale personer som forbereder og tilbereder måltiderne.

Commandery Dagmar undersøger nu grundet de gode resultater om muligheden for at støtte endnu én skole i Vestgrønland (opdateres).

Sidste nyt!

Commandery Dagmar indsamler fra slutningen af 2020 brugte computere og mobiltelefoner til brug for skolen i Kullorsuaq.

Rederiet ”Royal Artic Line” sponsorerer transporten heraf til Kullorsuaq. Commandery Dagmar takker Royal Artic Linie for deres venlige støtte.

Kullorsuaq – a settlement in Greenland lives  450 people of which 87 are school children. The hasty change of living- and business conditions have resulted in a alteration in the basic way of living. Many children are sent to school without breakfast. The result is low energy and a small ability to learn.

Commandery Dagmar supports the school, so it is able to offer breakfast and to the children. Two meals a day are of great importance.

Now the local municipality supports the school by paying sallery to two local women, who prepares the meals.

The fine results make Commandery Dagmar work for supporting another school in a nearby municipality.

Latest news!

Commandery  Dagmar collects from the end of 2020 used computers and mobile phones for use by the school in  Kullorsuaq.

The shipping company "Royal Artic  Line" sponsors the transport to  Kullorsuaq. Commandery Dagmar thanks the Royal  Artic  Line for their kind support.


Senior Hands for Africa and Asia (ShAA).

Old Bortianor og Kokrobite

Commandery Dagmar har i en periode støttet et projekt under organisationen Seniorhands for Africa og Asia (ShAA). Projektet hjælper kvinder i Old Bortianor og i Kokrobite i Ghana ud fra devisen ”Hjælp til selvhjælp”. Projektet udvikles i samarbejde med de involverede kvinder.

Projektet indeholder:

  1. Dannelse af en lokal NGO som den organisatoriske ramme for projektet.
  2. Etablering af ”pengetank”, som drives af foreningen, ydelse af mikrolån til kvinderne og finansiering af investeringerne i fælles værksted o.l. Pengetanken finansieres via indbetalinger fra kvinderne pba. Af de indkomster, som projektet har muliggjort for dem.
  3. Igangsættelse af et sundhedsprogram for projektets deltagere og deres børn.

Forsikringen finansieres foreløbigt af ShAA, men tænkes fremover finansieret af projektet selv.

  1. Etablering af fælles værksted med adgang til udstyr til forskellige former for håndværk,f.eks. symaskiner, som kvinderne kan benytte eller blive oplært i. Værkstedet drives af foreningen.
  2. Etablering af et undervisningsforløb for kvinderne, hvor de lærer at skrive, læse og regne. Forløbet vil ske i samarbejde med lokale lærerkræfter, personer med erfaring i voksenundervisning og den lokale offentlige skole.
  3. Planlagt opstart af undervisning i ernæring.

Den første indsats er voksenuddannelse af kvinderne og etablering af fælles værksted for produktion af bæredygtige varer, som kvinderne kan supplere deres forretning med. Det overordnede formål vil være en styrkelse af kvindernes muligheder for at støtte deres børns opvækst og udvikling.

ShAA har arbejdet i Ghana siden 2006 og har derfor en god ballast og kendskab til Ghanesiske kultur og samfund.

Commandery Dagmar supports the organization “Seniorhands for Africa and Asia” in supporting women in the two settlements Old Bortianor og Kokrobite. The purpose is “help to selfhelp”. The project is developed in cooperation with the involved women. The organization provide loans for the women, so they are able to manufacture goods to trade, so they can be self-sufficient. The project are also financing a common workshop equipped with for different crafts.

An educationprogram learns the women to write, read and calculate.

A healthprogram are also established.


Twice a Day (Burkina Faso)

“Twice a Day” er et projekt søsat 17. september 2018 i Bobo Dioulasso, Burkina Faso, hvor én af Commandery Dagmars riddere opholder sig.

Burkina Faso er blandt verdens fattigste lande. Der er 18 millioner indbyggere på et areal 6 gange større end Danmark. Halvdelen af befolkningen er under 14 år.

”Twice a Day” betyder, at der to gange dagligt gives gratis måltider mad dagligt til fattige, herunder børn, handicappede, syge og ældre i en bydel i Bobo Dioulasso.

Folk i tredjeverdens lande har den opfattelse, at det vigtigste måltid er aftensmåltidet, så de ikke skal gå sultne i seng. Derfor startede projektet med at give aftensmåltidet og senere indgik også morgenmåltidet.

I området er der en del ældre og syge, som ikke selv er i stand til at komme til udleveringsstedet. En ung mand er derfor blevet udstyret med en cykel, så han kan komme rundt og levere måltider til disse mennesker.

Som den eneste lønnede i projektet er der ansat en kvinde til at lave maden.

Vi bespiser ca. 70 mennesker dagligt med morgenmad og aftensmad. Ved øget støtte kan flere børn og voksne kunne støttes.


Julehjælp Skanderborg

Commandery Dagmar er netværkspartner og dermed sponsor til julehjælpen i Skanderborg.

Julehjælpen når ud til knap 100 familier med næsten 200 børn. De fleste af disse familier har med kun én forsørger og en meget begrænset økonomi.

En taknemmelig mor skrev tilbage: „Jeg er dybt taknemmelig over den hjælp, vi har fået til at komme igennem julen. En hjælp, der gør det muligt for mig at give mine børn en gave, men også at lave »rigtig« julemad - det samme som alle deres kammerater får.“

Den slags tilbagemeldinger gør det hele værd.

Commandery Dagmar are network partner and sponsor for “Christmas help in Skanderborg”.

The help supports 100 needy families with almost 200 children.


Mælkebøtten, Grønland

Commandery Dagmar støtter Mælkebøttecentret, som er en selvejende institution i Nuuk. Mælkebøttecentret arbejder med at forbedre vilkårene for omsorgssvigtede børn og unge og forebygge yderligere omsorgssvigt i Grønland. Det er formålet, at Mælkebøttecentrets børn og unge skal være mønsterbrydere, og at de skal altid videre til noget, der er bedre, end det de kom fra.

I dag har Mælkebøttecentret 22 fastboende børn og unge i alderen 3-19 år fordelt på tre bo-enheder. Mælkebøttecentret arbejder også på at åbne en bo-enhed, der bliver målrettet de 0-3-årige, fordi en tidlig indsats skaber det bedste fundament for en bedre fremtid.

Mælkebøttecentret har derudover et værested med kreativt værksted og børnefolkekøkken, hvor alle børn kan få et godt og gratis måltid mad. I Mælkebøttecentret kommer børnene og de unge så tæt på et ”almindeligt” liv som muligt, så til daglig går de i børnehave, folkeskole, og til fritidsaktiviteter om eftermiddagen som alle andre.

Commandery Dagmar supports the Dandelion Center in Nuuk. The center improves the terms for neclected children. The center have 22 residents (children in the age of 3-19 years old). The center contains a drop-in workshop and a kitchen, where every child can come for a free meal.


Projekt Dåseringe, Prostheses Foundation Thailand

I 2002 startede Inner Wheel Danmark indsamlingen af dåseringe - et projekt, som i dag støttes af en lang række organisationer og sponsorer, herunder Commandery Dagmar. Projektet er blevet til et såkaldt CSR-projekt (Care Social Responsibility).

Projektet har udviklet sig stærkt gennem de seneste år - i 2008 blev der samlet omkring 2 tons ind over flere år - i dag kan man klare op mod 10 tons på bare ét år.

Indsamlingen foregår udelukkende ved frivillig indsats, og pengene går ubeskåret til projektet.

Oprindeligt blev ringene sendt til Thailand, men på grund af de store indsamlede mængder og transportudgifter, afsættes dåseringene i dag i Danmark til højest bydende, hvorefter pengene ubeskåret overføres til hospitalet i Thailand.

I starten var det primært mineulykker, slangebid og misdannelser der skabte behovet, men i dag er der også rigtigt mange, der bliver benamputerede på grund af diabetes.

Det er derfor hospitalets drøm, at få mindst en mobil klinik i hver af de 77 regioner i landet. En klinik koster ca. 1 mio. Bath (omkring 185.000 kr.). De mobile klinikker er primært bemandet med frivillige og benamputerede, som er med til at oplære, træne og motivere den nye patienter.

Commandery Dagmar supports the organization Inner Wheel Denmark, which is a CSR-project (Care Social Responsibility). The project collects can rings.

Today we (by voluntary efforts) yearly collect about 10 tons of can rings, which are sold to the highest bidder. The dividends goes uncut to a hospital in Thailand, where amputated and malformed children can get prostheses.


Katastrofehjælp

Commandery Dagmar sender også hjælp, når samfund rammes af  katastrofer.

Bl.a. har Commanderiet sendt nødhjælp til Bahamas, der i august 2019 ramtes af en særdeles voldsom orkan. 70 mennesker blev dræbt, og skaderne beløb sig til 3.4 billioner US dollars.

Commanderiet har ligeledes sendt nødhjælp til Beirut, da en enorm eksplosion lagde store dele af byen øde, og hvor over 200 døde og mere end 6.500 blev såret.

Commandery Dagmar also sends help when communities are hit by disasters.

Among other things, the Commandery has sent relief to the Bahamas, which in August 2019 was hit by a particularly severe hurricane. 70 people were killed and the destructions amounted to 3.4 billion US dollars.

The commandery has also sent emergency aid to Beirut, where a huge explosion left large parts of the city desolate, killing more than 200 people and injuring more than 6,500.

 

Malta

Commandery Dagmar yder bidrag til socialt udsatte på Malta.

Commandery Dagmar yder bidrag til hjælp ved naturkatastrofer, via en koordineret indsats fra Hovedkvarteret på Malta.

Commandery Dagmar supports socially vulnerable in Malta.

Commandery Dagmar contributes help after natural disasters by a coordinated effort from HQ, Malta.