Commandery Dagmar

Commandery Dagmar


Tillykke med fødselsdagen Commanderi Dagmar!

Ved Chev. Kim Aabo Christensen, Commander


Det er med en særdeles stor glæde, at jeg kan ønske vort gamle Commanderi og os alle tillykke med de 50 år i dag på Sct. Hans dag den 24. juni. Commanderiet så dagens lys i 1970 som Det Danske Komturi, hvorefter det i 2000 skiftede navn til Komturi Dagmar, da Komturi Aros blev dannet samme år. I 2019 bad Malta alle enheder om at anvende engelske termer, så vi nu er benævnt Commandery Dagmar (på dansk Commanderi Dagmar).

Jeg startede med at fejre denne store dag ved at hejse såvel Dannebrog som vor Ordensfane. Selvfølgelig skal vor fane vejre på denne dag.


Ellers markeres vort jubilæum ved, at Den Røde Riddermappe pr. dags dato nu findes i en revideret udgave på vor hjemmeside. Her kan I hver især printe de nye sider og sætte i mappen. Alle sider er dateret og pagineret, så det i fremtiden vil være meget let at foretage udskiftninger af sider. Det er ikke fordi, den nye udgave er ændret så meget. De nye benævnelser er indført og visse dele er blevet frisket op med billeder og tegninger. De nyligt vedtagne ændringsforslag til vore vedtægter er selvfølgelig også indarbejdede og gældende fra 24. juni 2020.

Hvad nyt er der ellers på vej? Jo, Rådet arbejder for tiden på at ændre november måneds Ordensmøde, så det bliver et Julekonvent. Derfor er det hensigten at flytte mødet fra tirsdag 17. november til fredag 27. november. Indhold og nærmere detaljer vil tilgå, så snart de er udarbejdede.


Slutteligt vil jeg udtrykke min glæde over, at vort Commanderi står stærkt. Vi fik ved årsskiftet tilgang af vore 3 finske Riddere: Nikolai Marschan, Aleksej Sjöberg og Elina Mäntyniemi, og til Investituren til september kan vi indsætte Joan Sloht som Ridder nummer 30. Endvidere øges antallet i Forum Donati med Britt og Claus Slott (værtsparret på Hotel Skanderborghus). Så rummer Forum Donati 14 medlemmer. Endvidere kan jeg oplyse, at vi allerede til efteråret har nye aspiranter, som vi gerne skal føre til Investitur i 2021. Jeg er meget glad for den interesse og tilgang, vi for tiden møder. Det vil jeg takke jer for. I får vore nye riddere og aspiranter fra den første dag til at føle sig velkomne og hjemme. Vendingen ”Vi er som en stor familie” bliver tiere og tiere anvendt. Det kan vi være stolte af. Jeg er det i hvert fald.