Skanderborg Slotskirke
Skanderborg Slot (Kilde Wikepedia)
Skanderborg Slotskirke 2019, KAaC

Skanderborg Slotskirke


Slotskirken er en rest af det tidligere Skanderborg Slot, som blev endeligt nedbrudt i 1770.

I 1562-63 ombyggede Kong Frederik d. 2. middelalderborgen på Slotsholmen til en moderne fæstning. På grund af rigets økonomiske problemer valgte kongen at tage ophold i Skanderborg. Derfor blev der i 1572 indrettet slotskapel i den nyopførte kongefløj, der samtidig blev forhøjet med to stokværk. Slottet fungerede som bolig for kongefamilien i adskillige år og bl.a. kan det nævnes, at Chr. d. 4. lærte såvel sømandsskab som ridekunsten her i Skanderborg.

Den nuværende kirke består af et langhus med et rundt tårn med kegleformet, kobbertækket spir. Tårnet var oprindeligt et af slottets flankeringstårne.

Under kirken i slottest gamle vinkælder er der indrettet krypt med fire glasmosaikker af billedhuggeren V. Foersom Hegndal.

I kirken kan man stadig se meget af det oprindelige inventar i fornem højrenæssance.

Døbefonten fra 1850 er udført efter tegning af Bindesbøll.

På Slotsbanken, som tilhører De kongelige haver, ses Thorvaldsens buste af Frederik d. 6.

For yderligere informationer omkring kirkens gudstjenester eller lignende henvises der til kirkens egen hjemmeside: www.kirker-skanderborg.dk/


Skanderborg Castle Chapel

The chapel is a remnant of the former Skanderborg Castle, which was finally degraded in 1770.

In 1562-63, King Frederik II converted the medieval castle on Slotsholmen to a modern fortress. Due to the economic problems of the kingdom, the king chose to reside in Skanderborg. Therefore, in 1572, the Castle chapel was housed in the newly constructed Royal Wing, which was simultaneously increased by two stokworks. The castle served as a residence for the royal family for several years.

The present church consists of a longhouse with a round tower with cone-shaped, copper-covered spires. The tower was originally one of the castle's flankings towers.

For more information about church worship or similar services, see the Church's own website: www.kirker-skanderborg.dk/