1530 - 1798 Malta

1530 - 1798 Malta


Da Ordenen havde forladt Rhodos, var den i nogle år uden fast hovedkvarter, men i 1530 kunne de slå sig ned på Malta. Malta med omkringliggende øer samt den nordafrikanske by Tripoli blev skænket af den spanske konge. Som betaling skulle Ordenen årligt til skænke den spanske konge en Malteserfalk – deraf det senere navn Malteserridderne, et navn som i dag er kendt verden over.

 

                                                                                                                        Udsigt over Valletta havn, ca. 1801. *

 

 

På Malta fik Ordenen mulighed for at opbygge et nyt hovedkvarter, og snart var det én af de stærkeste fæstninger i Middelhavet. Ordenen glemte imidlertid ikke sine oprindelige opgaver og byggede hospitaler og kirker. Mange af bygningerne står der den dag i dag. Det store hospital, Sacra Infermeria, havde plads til  900 patienter, og det var så absolut et af de fineste på den tid. Ordenen oprette også en skole for anatomi og et medicinsk fakultet.

 

Ordenen fortsatte sit forsvar for kristendommen og Europa i religionskrigene, som foregik mellem det kristne Europa og det ottomanske rige. Den store belejring af Malta i 1565 er en af de mest berømte konfrontationer, hvor Ordenen modstod et overvældende ottomansk angreb.

 

 

                                                                                                               Slaget om Malta af Matteo Pérez, 1575-1581. *

 

Ordenen var nu efterhånden blevet en sømagt, og med tiden blev sørøveriet afskaffet i det østlige Midddelhav og ottomanerne trak sig langsomt tilbage. Mange søofficerer fra europæiske lande, især fra Rusland og Sverige, blev uddannet hos Ordenens maritime skoler.

I 1798 efter 248 år på Malta blev Malta angrebet af Napoleon Bonaparte, som med sin store flåde var på vej til Egypten. At Ordenen havde lovet ikke at kæmpe mod kristne styrker betød sikkert ikke så meget i denne situation. Overmagten var simpelthen for stor, og Stormester Ferdinand von Hompesch zu Bolheim valgte hurtigt at overgive sig. Napoleon, som ikke havde lønnet sine soldater, gav dem lov til at plyndre øen.

 

Ordenen blev herefter spredt rundt i Europa. Flere riddere slog sig ned i de lande, de kom fra med beskyttelse fra deres statsoverhoveder. Her genoptog mange deres traditioner som Malteserriddere. Ordenen har i dag priorater og/eller komturier i Danmark, Norge, Finland, England, Irland, Tyskland, Benelux-landene, Italien, Sicilien, Spanien, Malta, Montenegro, Portugal Rusland og endda i USA og Australien.

 

Her kan du læse mere om to af Ordenens mest fantastiske bygninger i Valletta:
 

 

 

       

     


                     St.Johns co-Cathdral  *  www.stjohnscocathedral.com                                                                           Sacra Infermeria, se underside. *Kilde: bl.a. Wikipedia.


When the order had left Rhodes, it was for some years without a permanent headquarters, but in 1530 they were able to settle in Malta. Malta with neighboring islands as well as the North African city of Tripoli was bestowed by the Spanish king. As a payment, the order had to donate annually to the Spanish king a Maltese Falcon – hence the later name of the Maltese Knights, a name that is today known worldwide.

In Malta, the order was given the opportunity to build a new HQ, and soon it was one of the strongest fortresses in the Mediterranean. However, the order did not forget its original tasks and built hospitals and churches.

The order continued its defense of Christianity and Europe in the religious wars, that took place between the Christian Europe and the Ottoman Empire. The great Siege of Malta in 1565 is one of the most famous confrontations in which the order resisted an overwhelming Ottoman attack.

In 1798 after 248 years in Malta, Malta was attacked by Napoleon Bonaparte, who - with his great navy - was on his way to Egypt. That the order had promised not to fight against Christian forces certainly meant not so much in this situation for Napoleon, and it had to surrender and left Malta.

The order was then scattered around Europe. Several knights settled in the countries they came from, but many went to Russia.