Formål

Formål


Commandery Dagmar er en del af Malteserriddernes Hospitalsorden, som er et upolitisk, økumenisk, internationalt samfund, som arbejder i henhold til de principper, der er nedlagt i FN´s Charter.


Ordenens formål fremgår af dens over 900-årige gamle motto:


Pro Fide, Pro Utilitate Hominum – For Troen, For Menneskers Vel.


Formålet formuleres i korthed:


  • At stille Ordenens ydeevne til rådighed, hvad angår den velgørenhed, der kan sættes i værk for syge og fattige mennesker.
  • At søge at fremme åndelige, etiske og kristne værdier.
  • At støtte medlemmerne i deres virke for disse formål.


Vi er en 100% uegennyttig, frivillig og velgørende organisation, som bruger alle former for gaver, indtægter og støtte til humanitært arbejde. Udgifter til administration, møder, rejser m.m. dækkes udelukkende  af medlemmerne selv.


Purpose:

Commandery Dagmar is a part of the Order of Saint John, Knights Hospitaller, which is a unpolitical, ecumenical, international society, which works according to the principals of the UN Charter.

 

The purpose appears in the more than 900 year old motto:

“Pro Fide – Pro Utilitate Hominum” - “For faith – For Service to Humanity”.

We are a 100 % disinterested, volunteered and charitable organization, which applies every kind of donations, incomes and support for humanitarian benefit. Every kind of administration, meetings, travels etc. is covered by the members subscription or by the members themselves.