Kejserinde Dagmar

Kejserinde Dagmar


Hvor stammer navnet Commandery Dagmar fra?


Marie Sophie Frederikke Dagmar blev født 26. november 1847. Hun var en dansk prinsesse, datter af kong Christian 9. og blev russisk kejserinde, gift med Kejser Alexander III. Dagmar blev moder til Ruslands sidste kejser, Nikolaj II. Hun var Ruslands sidste enkekejserinde og sidst levende kronede person . 1. november 1866 blev Dagmar gift med den russiske tronarving, Alexander, i Vinterpaladset i St. Petersborg. Russerne tog varmt imod hende, og hun blev et populært medlem af kejserfamilien. Hun helligede sin tid til familien, velgørenhed og sociale gøremål.


Politisk var hun modvillig over for Tyskland på grund af anneksionen af Hertugdømmerne i 1864, og hun søgte at begunstige Danmarks stilling i Rusland. Alexander og Dagmar fik en traditionel overdådig kroning i Kreml i Moskva, da de blev Zar og Zarina.


Alexander III døde den 2. november 1894 efter længere tids sygdom, han var kun 48 år, da han døde.


Dagmars politiske ståsted skiftede efterhånden, og hun mente, at noget af den enevældige politiske magt skulle overdrages til en regering, og at Rusland skulle orientere sig mere mod vesten.


Ved revolutionen i 1917 blev monarkiet afskaffet, og hendes søn, Zar Nikolai II, svigerdatter og børnebørn blev myrdet.


Dagmar rejste i 1919 i eksil i Danmark bl.a. på Amalienborg.


Ved sin død i 1928 blev kejserinden stedt til hvile i en sarkofag i krypten under Christian IXs kapel i Roskilde Domkirke.

Efter aftale mellem Danmark og Rusland blev Dagmar genbegravet 28. september 2006 ved siden af sin mand zar Alexander III i Peter og Paul Katedralen i Sankt Petersborg, 78 år efter sin død, og 87 år efter hun forlod Rusland.


Empress Dagmar

Where does the name Commandery Dagmar originate?

Marie Sophie Frederikke Dagmar was born 26. November 1847. She was a Danish princess, daughter of King Christian 9. and became Russian empress, married to Emperor Alexander III. Dagmar became the mother of Russia's last emperor, Nikolaj II. She was Russia's last widow of the Empress and last living crowned person. On November 1, 1866, Dagmar married the Russian throne heir, Alexander, in the Winter Palace in St. Petersburg. The Russians warmly welcomed her, and she became a popular member of the Emperor family. She devoted her time to the family, charity, and social chores.

In the 1917 revolution, the monarchy was abolished, and her son, Zar Nikolai II, daughter-in-law and grandchildren were murdered.

Dagmar travelled in 1919 in exile in Denmark, among others at Amalienborg Castle.

Upon her death in 1928, the Empress was to rest in a sarcophagus in the crypt of Christian Ix's chapel in Roskilde Cathedral.

By agreement between Denmark and Russia, Dagmar was re-buried 28. September 2006 next to her husband Zar Alexander III in the Peter and Paul Cathedral of Saint Petersburg, 78 years after his death, and 87 years after she left Russia.