Organisation

Organisation


Skemaet viser organisationen af den internationale gren af Malteserriddernes Hospitalsordenen, som Commandery Dagmar hører under.

The scheme shows the international organization of which Commandery Dagmar is part of.


Navn:

Commandery Dagmar, Malteserriddernes Hospitalsorden

i Danmark

CVR.nr.: 33 42 96 49

Forretningsadresse:

Toften 20

7190 Billund

 

Stiftelsesdato:

1970

Commander (Daglig leder):

Kim Aabo Christesen


Formål:

  • At stille Ordenens ydeevne til rådighed, hvad angår  den velgørenhed, der kan sættes i værk for syge og fattige mennesker.
  • At søge at fremme åndelige, etiske og kristne værdier.
  • At støtte medlemmerne i deres virke for disse formål.


Daglig ledelse:

  • Commander Kim Aabo Christensen, +45 4222 0498
  • Vice Commander Preben Sloht
  • Treasurer Ulla Knappe
  • Chancellor Sussi Flores Aabo Christensen